loader image

Coaching dla firm? – To się opłaca!

Każdy pracownik i manager, który miał szansę brać udział w profesjonalnej sesji coachingowej wie, że to się po prostu sprawdza. Po takich sesjach nie tylko lepiej wykorzystujemy nasz indywidualny potencjał, ale zwiększamy także relacje z innymi pracownikami i działami. Jednak nasuwa się pytanie, czy coaching, oprócz rezultatów jakościowych przynosi także wzrost ilościowy? Z odpowiedzią przychodzą m.in. badania magazynu Fortune, International Coach Federation czy firmy A Better Perspective™.

Tak, zdecydowanie tak! Coaching pozwala osiągnąć nawet 50-krotny zwrot z inwestycji.

Roi się od ROI

ROI (return of investment) to nic innego jak zwrot z inwestycji. Inwestując w konkretne przedsięwzięcia, firma chce mieć pewność, że jej inwestycja się zwróci. ROI to ostatnio bardzo modne zagadnienie, niezwykle przydatne przy mierzeniu rezultatów i przydatne do wyrażenia finansowych konsekwencji wprowadzenia coachingu do firm.

ROI w coachingu

Według badań International Coach Federation (2008), które objęło 2200 osób z 64 krajów, aż 98% klientów skorzystałoby z coachingu ponownie, właśnie ze względu na jego wysoką skuteczność. Co więcej, według tych samych badań, zwrot z inwestycji w coaching przedstawia się następująco:

• 86% firm deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji,
• prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji,
• średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

Obliczenie wskaźnika ROI to prosty rachunek: korzyści podzielone przez koszty. Jednakże niezwykle ważne jest, aby wprowadzić zasady przewodnie wskazujące jednoznacznie, co można a czego nie można traktować jako zysk i koszt. Tutaj ewaluacji muszą zostać poddane różnorodne sytuacje, programy i projekty, w które zaangażowana jest osoba korzystająca z coachingu.

Coaching lepszy od szkoleń?

Na podstawie rankingu stu spółek (Fortune 100), The Economic Times przedstawił interesujący raport. Wynika z niego, że dzięki coachingowi w firmach, ROI jest prawie sześć razy większe, niż koszty wprowadzenia programu szkoleniowego. Z kolei badanie przeprowadzone na 500 spółkach branży telekomunikacyjnej z listy rankingowej Fortune 500, wykazało, że wprowadzenie coachingu w firmach może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa nawet do 529%. Co więcej, programy szkoleniowo-coachingowe podwyższają produktywność menadżerów 4-krotnie bardziej, niż same szkolenia, czyli o 88%.

Dobry manager firmy to dobry manager… rodziny i samego siebie

Coaching dla biznesu przynosi pozytywne rezultaty dla całych organizacji. Według badań A Better Perspective™ (2009), zaliczyć do nich należy przede wszystkim:

• pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%),
• wzrost wydajności organizacji (69%),
• podniesienie kreatywności/zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%),
• wzrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%),
• ułatwienie przyswajania nowych stylów zarządzania i kultury organizacji (39%),
• wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami (35%).

Jednak badania ICF pokazują, że umiejętności nabyte podczas sesji coachingowych, mają swoje przełożenie również na życie prywatne uczestników. Najczęściej deklarowane zmiany to:

Wzrost pewności siebie (80%),
poprawa jakości związków (73%),
nabycie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych (72%),
umiejętność wyważenia życia zawodowego i osobistego(67%),
polepszenie samopoczucia (63%),
lepsza organizacja życia osobistego (61%),
wzrost umiejętności zarządzania czasem (57%).

Zysk mojej firmy!

Twoja firma i pracownicy również mogą skorzystać z profesjonalnego coachingu biznesowego. Istotne jest, aby wybrać dobrego coacha, który posiada doświadczenie w pracy z firmami różnej wielkości, a także praktykę w prowadzeniu własnej działalności. Połączenie wiedzy praktycznej z najskuteczniejszymi metodami coachingowymi pozwoli otworzyć firmę nie tylko na efektywniejsze zarabianie, ale także na nową jakość w biznesie. Badania przeprowadzone w 2004 roku w Stanach Zjednoczonych przez Lore International wykazały, że efektywność programów coachingu prowadzonych przez doświadczonych coachów przeciętnie wynosi od 600 do 1000%, a zatem każda wydana na coaching złotówka zwraca się sześcio- do dziesięciokrotnie.

W coachingu biznesowym zawsze stosujemy diagnozę wstępna i post – coachingową . Odnosimy się min: do wyników sprzedaży, badań testowych uczestników, kwestionariuszy satysfakcji i ewaluacji prowadzonych działań. Badamy 1. czy nasze działania były zgodne z z założonymi celami (czyli czy naprawdę robiliśmy to co od nas oczekiwali 😉 , 2. czy osiągnęliśmy to co było zamierzone – efektywność, np.: czy poniesione koszty były adekwatne do osiągniętych zysków ale też 3. efektowność – czy rezultaty są rozwiązaniem problemów klienta i czy odpowiadają postawionym celom 4. Trwałość – najczęściej oceniamy w sesjach i badaniach odroczonych zadając pytanie czy zmiana, efekty utrzymują się ? 5. Impacts – jaki był szerszy wpływ działań i zmian … jak to wpłynęło na społeczność, ekonomię – jaki pożytek z tego będzie w jak najdłuższym okresie czasu dla jak największej ilości osób.

Wszystkich zainteresowanych wzrostem ilościowym i jakościowym swojej firmy, zapraszamy na coaching dla firm z Agnieszką Marlińską, doświadczonym coachem i psychologiem, właścicielką Fresh-View.

• 86% firm deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji,

• pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%),