loader image

Coś dla Biznesu – warsztaty wyobraźni

Każdy biznes potrzebuje wyobraźni. Na początku efektem jej pracy jest wizja, strategia i plany. Funkcjonujący już biznes potrzebuje czasu na pobudzenie zmysłów i wyobraźni, czasu na zwolnienie tempa. Taką odskocznią są warsztaty wyobraźni, których celem jest stworzenie solidnej płaszczyzny współdziałania partnerów biznesowych poprzez poznanie się, wymianę idei, pomysłów oraz wytworzenie kreatywnej współpracy w odniesieniu do wspólnego klienta.

Dlaczego?

Podczas warsztatów wyobraźni partnerzy biznesowi wyruszają we wspólną podróż, która jest okazją do poznania siebie nawzajem. Droga ta, dzięki zanurzeniu w wyobraźnię i zmysły jest przyjemna, pełna akceptacji oraz szacunku dla tego co różne, jej celem jest odnalezienie tego, co wspólne i pokazanie tego, co dla każdej strony jest ważne. Nadrzędnym dążeniem warsztatów jest zbudowanie wspólnej płaszczyzny – MY, a KLIENT.

Jak?

Pobudzenie wyobraźni podczas warsztatów następuje poprzez zwolnienie tempa, poszukanie wspólnego rytmu i wspólnej metafory. Partnerzy biznesowi pokazują, jak myślą o swoich klientach i ich potrzebach oraz potrzebach własnych jako klientów.

Warsztatom towarzyszy dobra zabawa, humor i pozytywny nastrój. Do zanurzenia się w świat zmysłów i wyobraźni wykorzystywane są kreatywne techniki: rysowanie, tworzenie kolaży, „clean language”, budowanie metafor, praca ze skojarzeniami, wszystko co pozwala wyjść poza utarte schematy myślenia. Umiejętności te przydają się w funkcjonowaniu biznesu – czy to w odpowiednim wykorzystywaniu potencjału zespołu, czy w poznawaniu schematu myślenia klienta, czy w tworzeniu innowacyjnych produktów i rozwiązań.

Metaforą warsztatów wyobraźni jest podróż do Chille i zdobywanie szczytów wulkanów. Uczestnicy inspirowani są do zdobywania szczytów dnia codziennego, poszerzania horyzontów i pokonywania własnych ograniczeń.

Warsztatom wyobraźni towarzyszy pobudzająca do kreatywnego myślenia muzyka oraz ciekawe efekty wizualne. Uczestnicy otwierają swoje zmysły i nikogo już nie dziwi fioletowe drzewo.

Warsztaty prowadzą: Bożena Grabowska i Agnieszka Marlińska