loader image

Wyzwalająca moc coachingu grupowego – zapraszam do zapoznania się z ofertą

Zapraszam do zapoznania się z ofertą coachingu grupowego i z korzyściami płynącymi z tego typu sesji. Coaching w grupie to dla pojedynczego uczestnika przede wszystkim wzrost samoświadomości i samoobserwacji oraz umiejętności w zakresie omawianych tematów, ale także zwiększenie integracji z pozostałymi członkami grupy, znalezienie wsparcia w grupie oraz udzielanie i otrzymanie feedbacku.Korzyści dla grupy to: wzrost integracji, budowanie nieformalnych więzi, wzrost poczucia odpowiedzialności za zmiany czy rozwój w organizacji.

Grupa działa jak katalizator przyśpieszający zmiany, które wzmacniane są doświadczeniem wszystkich członków grupy. W tych warunkach, grupa wypracowuje wspólne sposoby realizowania zadań i dochodzenia do sukcesów.
Zapraszamy również na coaching zespołowy – tam gdzie już go prowadzimy płacą nam tylko wtedy gdy efektywność zespołu wzrasta .
Technikami stosowanymi w prowadzeniu coachingu grupowego są Clean language i Modelowanie symboliczne, które dają dostęp od nowych źródeł informacji wewnętrznej, ożywiają kreatywność, myślenie heurystyczne, “prawo-półkulowe”.

Napisz maila aga@f-v.pl lub zadzwoń 501041769