loader image

Słówka – po co one?

Słowa są dla nas ważne. Określamy swoją rzeczywistość używając słów (najczęściej). Lubię pracować ze Słowem. Nasza narracja o rzeczywistości buduje nasze jej przeżywanie. Zmiana narracji, to kreatywna zmiana rzeczywistości. Prostota tego narzędzia pozwala na wiele zastosowań. Budowanie rytuałów spotkań: zawsze na koniec spotkania wszyscy uczestnicy losują słowo. Może być ono interpretowane jako podsumowanie, może podkreślać […]

Czytaj dalej…