loader image
0

WARSZTAT. METAFORA.

300,00  z VAT

Kategoria:

Opis

Metafora w pracy indywidualnej i grupowej. Dialog z metaforą personalną.
8 i 15. 06.2020 godz.17.00-21.00 cena 2x 150 zł. 
1. Auto-prezentacja za pośrednictwem metafory wizualnej
2. Ćwiczenie i modelowanie grupowe w używaniu języka „Clean language” – technika stawiania prostych pytań.
3. Dwa podejścia w pracy z metaforami.
4. Jak zmiana narracji wpływa na zmianę schematów poznawczych I działania klienta. Poprzez metafory rozumiemy pojęcia abstrakcyjne np.: przedsiębiorczość. We współczesnym świecie poruszamy się w niezliczonej ilości pojęć abstrakcyjnych różnie rozumianych praz różnych ludzi.
5. Metafora w różnych podejściach: ACT (terapia akceptacji i zaangażowania), podejście systemowe, Gestalt (niedomknięte figury w „tu i teraz” i ich analiza w teraźniejszości – podejście autorskie), podejście ericksonowskie w pracy z metaforą (zapraszanie tego, co nieświadome oraz wykorzystywanie metaforycznie oddziałującej rzeczywistości – przedmioty, góry, spacer, ciało, oddech- „powróć do tego co łatwe i proste w Twoim życiu, do oddechu”)
 
6. Czym jest metafora personalna i jak pytaniami ja rozwinąć? – technika podążania za metaforą klienta.
6.1. Kim był David Grove, inspirator metody.
6.2. Clean Language, językiem metafory (specyficzna postawa, składnia i ton głosu). Jak każde pojęcie może stać się kandydatem na symbol, metaforę?
6.3. Rola coacha, trenera jako facylitatora.
6.4. Etyka i postawa clean.
 
7. Inner Space – metafora dla lepszego kontakcie z ciałem i emocjami mieszkającymi w ciele.
8. Clean language i metafora W ĆWICZENIACH.
9. „Dlaczego niechętnie częstujemy się pieczonymi konikami polnymi” – To, w jaki sposób opisujemy, myślimy o nas, naszym biznesie, naszym projekcie, naszych celach – jest naszą decyzją. Jeśli o czymś nie myślimy, nie możemy tego zrobić lub zmienić. Zidentyfikowanie tego, w jaki sposób nie opisujemy, nie myślimy o naszym projekcie, celu, wyzwaniu, często jest dla nas zaskakujące i bywa źródłem innowacji. Zastanowimy się i przeanalizujemy, jak zmiana naszego myślenia może zmienić naszą rzeczywistość. Aby zrobić coś nowego, musimy zmienić nasz styl myślenia – pomyśleć odwrotnie.
REZULTAT – w efekcie pracy, uczestnicy warsztatu poprzez myślenie metaforyczne i symboliczne identyfikują swoje przekonani , zasoby i ograniczenia, dotyczące własnego postrzegania biznesu/projektu/celu/siebie. Nierzadko poprzez zmiany, zachodzące w metaforach (rozwój pejzażu metaforycznego i/lub zmiany metafory na inną), zachodzi zmiana w przekonaniach, dotyczących biznesu / projektu/ celu/siebie, często również zarabiania pieniędzy i poczucia dostatku.
10. Wykorzystanie bajek i praca z bajkami. Schemat pracy z bajką. Bajka jako zadanie domowe.*
REZULTATY:
• Wprowadzenie w świat metafory
• Dialog z metafora klienta
• Język metafory: Clean Language
• Praca z rysunkiem
• Protokół „6 Pytań”
W czasie warsztatu będziemy rozwijać i w efekcie tego uczestnicy szkolenia będą potrafili:
• Rozwijać podejście narracyjne w coachingu, psychoterapii, edukacji
• Pracować z metodami projekcyjnymi
• Poznawać siebie poprzez bajki
• Wyrażać siebie i komunikować się między sobą z użyciem metafor wizualnych (rysunkowych) i pojęciowych
• Rozwijać wiedzę o tym, jak używać metafor w psychoterapii, coachingu i edukacji