loader image

1. Praca z Kartami Metaforycznymi

Metafory wizualne, karty metaforyczne - gdzie, jak i po co wykorzystywać? Jak w prosty i łatwy sposób stworzyć własne zestawy obrazów? Warsztat edukacyjno - rozwojowy.

Opis Warsztatu

Metafory - po co z nimi pracować? W jakich obszarach pracujemy z metaforami i w jaki sposób? (design thinking, marketing, lingwistyka, badania, coaching, psychoterapia) Techniki i procedury pracy z metaforami - inspiracje. refleksja o sobie refleksja o innych refleksja o relacji refleksja o sytuacji Źródła metafor / Główne kategorie metafor Trochę o metaforach w słowach i gestach Jak przejść od słowa do metafory Jak opracować własne techniki pracy z metaforami? Jak opracować własne karty, narzędzia metaforyczne? to nie jest warsztat na którym będziemy tylko uczyć się jak korzystać z kart ale będziemy pracować na różnych kartach 😉 BĘDZIEMY PRACOWAĆ NA karty metaforyczne coachspace karty POY karty / pocztówki z wystawy “7 miliardów innych” https://www.youtube.com/watch?v=NtszpqTzSM4 https://www.facebook.com/7billionOthers/ Karty / pocztówki Ilustris zdjęcia natury zestaw kart clean change karty milowe zestaw kart / posterów z filmów 007 karty/ pocztówki/ reklamy wydarzeń kulturalnych i komercyjnych
"Słowo lub obraz są symboliczne, gdy sugerują coś więcej niż swoje oczywiste, podstawowe (najbliższe, pierwotne) znaczenie. Mają szerszy, nieuświadomiony aspekt i nigdy nie są precyzyjnie zdefiniowane ani w pełni wyjaśnione; nie należy mieć też nadziei na zdefiniowanie czy wyjaśnienie ich. Kiedy umysł bada symbol, pojawiają się w nim pomysły wykraczające poza zwyczajne rozumienie." Jennifer de Gant

Warsztat: Praca z Kartami Metaforycznymi - 4 godziny

DATA 11.05.2020 od 17 do 21 CENA: 150 zł warsztat on-line

2. 27 Technik i narzędzi

Arkusze, Narzędzia, Techniki. Jeśli chcesz zwiekszyć swój narzędziownik o nowe narzędzia albo nowe sposoby używania narzędzi, albo chcesz poćwiczyć narzędzia zanim zaczniesz używać ich z klientami to, TEN warsztat jest dla Cibie. Opracowujemy e-book w którym opisaliśmy 27 narzędzi, arkuszy do pracy. Na warsztacie będziemy korzystać z tych opracowanych 27 narzędzi, których używam na sesjach.
zapisz się
"Słowo lub obraz są symboliczne, gdy sugerują coś więcej niż swoje oczywiste, podstawowe (najbliższe, pierwotne) znaczenie. Mają szerszy, nieuświadomiony aspekt i nigdy nie są precyzyjnie zdefiniowane ani w pełni wyjaśnione; nie należy mieć też nadziei na zdefiniowanie czy wyjaśnienie ich. Kiedy umysł bada symbol, pojawiają się w nim pomysły wykraczające poza zwyczajne rozumienie." Jennifer de Gant

3. Metafora w pracy indywidualnej i grupowej

Zapoznanie z metodyką pracy popularyzowaną przez nowozelandzkiego terapeutę Davida Grove Projekcja i metafora w pracy trenera, nauczyciela, w coachingu i terapii. Wykorzystanie narracji i metod clean language. Warsztat ON-LINE dwudniowy 8 i 15 czerwca 2020 godz. 17.00-21.00

Program Warsztatu

Założenia:

„Istota metafory jest postrzeganie i zrozumienie jednej rzeczy za pomocą innej. W różnych aspektach życia opisujemy nasza rzeczywistość poprzez metafory, a następnie przestępujemy do działania w oparciu o nie” Georges Lakoff i Mark Johnson Ludzie opisują rzeczywistość poprzez metafory, a później żyją zgodnie z tym opisem. W czasie warsztatów, w coachingu i terapii wspieramy zmianę  “pejzażu metaforycznego” klienta. Jeśli posiadamy umiejętność prowadzenia rozmowy w oparciu o metaforę personalną, to wyjawia ona aspekty, które pozostałyby inaczej w cieniu świadomości. Rozwijanie metafory przez pytania, należące do języka metafory, tzw « clean language » prowadzi również do lepszego zrozumienia siebie. W kontekście zmiany i rozwoju, metafora okazuje się być katalizatorem, ponieważ: - pozwala spojrzeć na nurtujący temat z komfortowej perspektywy - daje wgląd w ograniczenia, niepokoje i źródła motywacji - prowadzi do znalezienia rozwiązań w oparciu o własne zasoby - inspiruje konkretne działanie i przekłada się na plan akcji - zmiana pojawia się jako naturalna konsekwencja reorganizacji w sposobie myślenia klienta. Zmiana w metaforze jest odzwierciedleniem zmiany schematów poznawczych (przekonań) i działań. Warsztat jest okazją zapoznania się z konkretnymi narzędziami pracy z metaforą.

Scenariusz spotkania

"1. Auto-prezentacja za pośrednictwem metafory wizualnej 2. Ćwiczenie i Modelowanie grupowe w używaniu języka „Clean language” – technika stawiania prostych pytań. 3. Dwa podejścia w pracy z metaforami. 4. Jak zmiana narracji wpływa na zmianę schematów poznawczych I działania klienta. Poprzez metafory rozumiemy pojęcia abstrakcyjne np.: przedsiębiorczość. We współczesnym świecie poruszamy się w niezliczonej ilości pojęć abstrakcyjnych różnie rozumianych praz różnych ludzi. 5. Metafora w różnych podejściach: ACT (terapia akceptacji i zaangażowania), podejście systemowe, Gestalt (niedomknięte figury w „tu i teraz” i ich analiza w teraźniejszości – podejście autorskie), podejście ericksonowskie w pracy z metaforą (zapraszanie tego co nieświadome oraz wykorzystywanie metaforycznie oddziałującej rzeczywistości – przedmioty, góry, spacer, ciało, oddech- „powróć do tego co łatwe i proste w Twoim życiu, do oddechu”) 6. Czym jest metafora personalna i jak pytaniami ja rozwinąć? – technika podążania za metaforą klienta 6.1. Kim był David Grove, inspirator metody 6.2. Clean Language, językiem metafory (specyficzna postawa, składnia i ton głosu). Jak każde pojęcie może stać się kandydatem na symbol, metaforę. 6.3. . Rola coacha, trenera jako facylitatora 6.4. Etyka i postawa clean 7. Inner Space – metafora dla lepszego kontakcie z ciałem i emocjami mieszkającymi w ciele 8. Clean language i metafora W ĆWICZENIACH 9. „Dlaczego niechętnie częstujemy się pieczonymi konikami polnymi” - To, w jaki sposób opisujemy, myślimy o nas, naszym biznesie, naszym projekcie, naszych celach jest naszą decyzją. Jeśli o czymś nie myślimy, nie możemy tego zrobić lub zmienić. Zidentyfikowanie tego, w jaki sposób nie opisujemy, nie myślimy o naszym projekcie, celu, wyzwaniu, często jest dla nas zaskakujące i bywa źródłem innowacji. Zastanowimy się i przeanalizujemy, jak zmiana naszego myślenia może zmienić naszą rzeczywistość .Aby zrobić coś nowego, musimy zmienić nasz styl myślenia – pomyśleć odwrotnie.  REZULTAT w efekcie pracy uczestnicy warsztatu poprzez myślenie metaforyczne i symboliczne  identyfikują swoje przekonania , zasoby i ograniczenia, dotyczące własnego postrzegania biznesu/projektu/celu/siebie. Nierzadko poprzez zmiany, zachodzące w metaforach (rozwój pejzażu metaforycznego  i/lub zmiany metafory na inną), zachodzi zmiana w przekonaniach, dotyczących biznesu / projektu/ celu/siebie, często również zarabiania pieniędzy i poczucia dostatku.  10. Wykorzystanie bajek i praca z bajkami. Schemat pracy z bajką. Bajka jako zadanie domowe.*

Rezultaty

Warsztat jest okazją zapoznania się z konkretnymi narzędziami pracy z metaforą. • Wprowadzenie w świat metafory • Dialog z metafora klienta • Język metafory: Clean Language • Praca z rysunkiem • Protokół „6 Pytań” W czasie warsztatu będziemy rozwijać i w efekcie tego uczestnicy szkolenia będą potrafili: • Rozwijać podejście narracyjne w coachingu, psychoterapii, edukacji • Pracować z metodami projekcyjnymi • Poznawać siebie poprzez bajki • Wyrażać siebie i komunikować się między sobą z użyciem metafor wizualnych (rysunkowych) i pojęciowych • Rozwijać wiedzę o tym, jak używać metafor w psychoterapii, coachingu i edukacji

Podziel się: