loader image

Wizualizacja to sprawia

Dlaczego wizualizacja w czasie spotkań jest tak ważna?  Kim jestem.  Kreatywnym praktykiem. Entuzjastką zmian. Pracuję z ludźmi nad ich zmianami. Zmiany dobrze oglądać z wielu perspektyw. Lubię spotkania z ludźmi – coachingowe, tepapeutyczne. Warsztaty i facylitację – lubię pracować z grupami, zespołami.   Skąd pomysł na badania?  Prowadzę spotkania zespołów (moderuję je, opracowuję program, scenariusz), spotkania […]

Czytaj dalej…

Słówka – po co one?

Słowa są dla nas ważne. Określamy swoją rzeczywistość używając słów (najczęściej). Lubię pracować ze Słowem. Nasza narracja o rzeczywistości buduje nasze jej przeżywanie. Zmiana narracji, to kreatywna zmiana rzeczywistości. Prostota tego narzędzia pozwala na wiele zastosowań. Budowanie rytuałów spotkań: zawsze na koniec spotkania wszyscy uczestnicy losują słowo. Może być ono interpretowane jako podsumowanie, może podkreślać […]

Czytaj dalej…